FÖRENINGSDAGEN 2018

Föreningsdag

I samband med Sommen Runt 26/5 erbjuder vi alla föreningar, organisationer och kyrkor i Tranås att medverka och visa upp sin verksamhet vid Föreningsdagen 2018 som hålls utmed Storgatan.

Följande gäller:
- Ingen kostnad för ideella föreningar.
- Föreningen erbjuds plats att göra aktiviteter och informera om sin verksamhet.
- Tält och bord kan hyras genom Tranås Handel i mån av tillgång, kontakta oss för mer information
- Tranås Handel marknadsför arrangemanget i olika medier och alla föreningar erbjuds att annonsera i tidningen Business 7 till en subventionerad kostnad
- Praktiska detaljer och aktiviteter sker i samråd med Tranås Handel
- Tranås Handel har sökt Polistillstånd för den aktuella dagen så detta behöver inte göras av föreningen

Anmäl din förening eller organisation via mail: info@svenskhandeltranas.se, senast torsdag 17/5.