Business7 – Business hela veckan

Business 7 är de arrangemang som presenteras genom både Tranås Handel och Tranåsbygdens Näringslivsförening.

För mer information kring detta samt Näringslivsveckan tryck här.