OM OSS

Tranås har så länge man kan minnas varit ett handelscentrum. Ända sedan 1909 då Tranås Köpmannaförening – idag Tranås Handel startades, har målsättningen varit densamma att ge människorna god service, bra priser och ett stort urval av varor och tjänster.

Hur når vi då vår målsättning? Jo, genom att ständigt förnya oss och samtidigt ta tillvara de gamla handelstraditionerna. Med över 90 butiker, kaféer, restauranger, varuhus och banker är vi idag ett modernt handelscentrum som erbjuder dig allt Du behöver.

Tranås Handel är din lokala köpmannaförening, vars medlemmar är verksamma inom Tranås Kommun. Med sammanhållning, kompetens-
utveckling och marknadsföring vill föreningen främja handelns utveckling och därmed tillvarata medlemmarnas intressen i Tranås. Med samverkan, som nyckelord är vår långsiktiga satsning att stärka handeln och förenkla tillvaron för Dig som företagare.

Tillsammans skall vår förening utgöra en stark kraft som ger möjligheter att påverka och därmed förbättra handelsföretagens villkor i Tranås.

Tranås Handel har som främsta arbetsuppgift att marknadsföra ortens butiker, verka för ökad trivsel och tillgänglighet samt stärka stadskärnans dragningskraft för handel. Föreningen vill medverka till att samla alla handelns aktörer under ett och samma tak och därigenom skapa samsyn kring handelsfrågor som ex.vis öppethållande och gestaltning.

Vår målsättning är att alla innevånare, kunder och turister (besökare) skall attraheras av det stora utbudet av branscher och butiker.

Hösten 2012 bytte vi namn från Svensk Handel Tranås till Tranås Handel men fortfarande i samverkan med Svensk Handel.

Välkommen till Tranås – Du också!

Tranås Handel


Marknadsrådet